Σύμφωνα με έρευνα, το 72% των νέων θέλουν…

Σύμφωνα με έρευνα, το 72% των νέων θέλουν να φύγουν για εργασία στο εξωτερικό. Το υπόλοιπο 28% έχει φύγει ήδη.

Δείτε και αυτά: