Καλά λένε κάθε πέρυσι και …

Καλά λένε κάθε πέρυσι και καλύτερα . Πέρυσι η Πρωτομαγιά έπεφτε Δευτέρα.

Δείτε και αυτά: