Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά προσωπικότητας, μαρτυρούν υψηλό δείκτη νοημοσύνης

Σύμφωνα με ερευνητικά πορίσματα, οι άνθρωποι με υψηλό δείκτη νοημοσύνης  τείνουν να είναι περισσότερο έμπιστοι, ευθείς και αλτρουιστές.

Ωστόσο, αρκετοί άνθρωποι δεν προβλέπουν ότι η ευχάριστη διάθεση που επιδεικνύει κάποιος, εννοώντας την δεκτικότητά του και την προθυμία του αναλάβει καινούριες πρωτοβουλίες, συνδέεται με την ευφυΐα.

Απαντώντας στην ερώτηση ποιά έμφυτα χαρακτηριστικά συνδέονται με την ευφυϊα, ένα δείγμα ανθρώπων υπέθεσε τα εξής:

Η δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες: η προθυμία για εμπλοκή σε καινούριες εμπειρίες συνδέεται με τον υψηλό δείκτη νοημοσύνης.

Εξωστρέφεια: το να είναι κάποιος εξωστρεφής, συνδέεται με τον υψηλό δείκτη νοημοσύνης.

Νευρωτισμός: ο νευρωτισμός σε γενικές γραμμές χαρακτηρίζει ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη τάση να αισθάνονται άγχος, νευρικότητα, ανησυχία και φόβο, μπορεί να συνδεθεί με την ύπαρξη υψηλού δείκτη ευφυΐας.

Γενικότερα, η ευφυΐα περιγράφεται ως η δυνατότητα του εγκεφάλου να σκέφτεται, να εκλογικεύει, να αντιλαμβάνεται αφηρημένες έννοιες, να λύνει προβλήματα και να μαθαίνει και κυρίως να κατανοεί και να προβλέπει.

Αν και οι περισσότερες απόψεις σχετικά με την σύνδεση έμφυτων χαρακτηριστικών και ευφυΐας είναι ορθές παρόλα αυτά, θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί στον τρόπο που ο καθένας νοηματοδοτεί τον όρο ευφυΐα και νοημοσύνη.

Είναι πολύ πιθανό, να υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις ως προς το τι ορίζουμε τελικά ευφυΐα και ποια χαρακτηριστικά την στοιχειοθετούν. Οι απόψεις αυτές ποικίλλουν ανάλογα με το κοινωνικο- πολιτισμικό επίπεδο που έχει ανατραφεί ο καθένας.

Σύμφωνα με την άποψη του συγκεκριμένου ερευνητή…

«Υπάρχει μια γενική πεποίθηση ότι οι ευφυείς άνθρωποι μπορούν να διακριθούν από τους λιγότερο ευφυείς όχι μόνο από τις εξέχουσες διανοητικές τους ικανότητες, αλλά και από τις προσωπικές τους διαθέσεις.

Για παράδειγμα, όταν οι άνθρωποι κλήθηκαν να ονομάσουν διάσημα πρόσωπα τα οποία θεωρούσαν ευφυείς ο Martin Luther King, o Mahatma Gandhi και η μητέρα Theresa προτάθηκαν τακτικά, υποδεικνύοντας ότι η πνευματική δύναμη θεωρείται ένας δείκτης της ευφυΐας.

Όταν ρωτούν τους ανθρώπους τι σημαίνει ο όρος νοημοσύνη ή νοητικές ιακνότητες, εκτός από τις γνωστικές ικανότητες, πολλοί είναι εκείνοι που συσχετίζουν τις κοινωνικές και διαπροσωπικές δεξιότητες με τον υψηλό δείκτη ευφυΐας».

Δεκτικότητα, προθυμία

Μελετώντας τις αντιλήψεις εκατοντάδων ανθρώπων στη Εσθονία σχετικά με τη σύνδεση προσωπικότητας και νοημοσύνης, το πιο συναρπαστικό εύρημα ήταν ότι οι άνθρωποι παραμελούσαν το γεγονός ότι οι ευφυείς άνθρωποι τείνουν να είναι πιο ευχάριστοι και δεκτικοί σε νέα δεδομένα.

Οι συγγραφείς της μελέτης συμπεραίνουν ότι το να είναι κάποιος ανιδιοτελής και ειλικρινής μπορεί μερικές φορές να σταθεί εμπόδιο στην ομαλή λειτουργία της ζωής του.

Επίσης, εμπειρικά δεδομένα δείχνουν ότι ότι η δεκτικότητα και η προθυμία δεν αποτελούν πάντα ευνοϊκούς παράγοντες στην επίτευξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

[πηγή]

Δείτε και αυτά: