Τι χελόου νοβέμπερ μωρή …

Τι χελόου νοβέμπερ μωρή μαλάκω, ακόμα με φιδάκι αναμμένο στο χωλ κοιμόμαστε ναπούμε

Δείτε και αυτά: