Μητροπολίτης ζητά από τον Μητσοτάκη επιχορήγηση βενζίνης: Ταξιδεύουμε στην Αθήνα με λεωφορεία

Advertisement

Μηνιαία επιχορήγηση βενζίνης ζητά με επιστολή του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου, κ. Μακάριος, για τον ίδιο και τους Μητροπολίτες Ζιχνών, Λήμνου, Γρεβενών, Σιατίστης, Σάμου, Καρπενησίου, Γόρτυνος, Μάνης, Κονίτσης, για να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Ο Μητροπολίτης στην επιστολή του αναφέρεται στο υψηλό κόστος των καυσίμων, το οποίο οδηγεί σε πλήρη συρρίκνωση των δραστηριοτήτων των Μητροπολιτών, ενώ υπογραμμίζει ότι αρκετοί εξ αυτών ταξιδεύουν στην Αθήνα με λεωφορεία.

«Φανταστείτε κ. πρωθυπουργέ ότι πολλοί από μας, για την κάθοδό μας στην Αθήνα λόγω του υπέρογκου ποσού μετακινήσεως με Ι.Χ. από τη μια άκρη της Ελλάδας στο κέντρο στην Αθήνα, χρησιμοποιούμε και τα λεωφορεία», τονίζει στην επιστολή του, όπως αναφέρεται στο Romfea.

Advertisement

Αναλυτικά η επιστολή:

«Εξοχώτατον
Κ. Κυριάκον Μητσοτάκην
Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος
Μέγαρον Μαξίμου
Ἀθήνας

Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,

Στίς 4 Ἰουλίου τρ. ἔ. σᾶς ἀπέστειλα μιά ἐπιστολή πού δημοσιεύτηκε καί στό διαδίκτυο μέ προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουμε στήν ἀκριτική περιοχή τοῦ Σιδηροκάστρου μέ τήν ἐλπίδα ὅτι Σεῖς, καί κυρίως οἱ συνεργάτες σας θά ἐνσκύψετε ὡς συνήθως γιά τήν ἔστω καί μερική ἀντιμετώπισή τους.

Advertisement

Γνωρίζοντας τό βάρος τῶν πολλῶν καί μεγάλων εὐθυνῶν σας δέν ἐπιθυμοῦμε νά προσθέσουμε ἐπιπλέον προβλήματα, πλήν ὅμως παρακαλοῦμε νά εἶστε γνώστης τούτων.

Ὅμως χθές τήν ἀπέσυρα γιά τόν λόγον ὅτι τό πρῶτο θέμα τῶν θέσεων τῶν Ἐφημερίων καθώς διάβασα στό διαδίκτυο καί στό ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας τό ἀντιμετωπίζετε καί προωθεῖτε τήν λύση του Σεῖς μέ τήν ἐργατικότητά σας, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος μας μέ τήν σύνεσή του καί ἡ Ὑπουργός Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως μέ τήν εὐθυκρισία της καί εὐχόμεθα ὁλοψύχως νά ψηφισθεῖ πλέον ὡς νόμος γιά νά λυθεῖ ἡ ἐκκρεμότητα πού ταλανίζει ὅλους ἐδώ καί δεκαετίες.

Μέ τήν ἐπιστολή μου καί τήν παρέμβασή μου δέν θέλω νά φέρω προσκόμματα στήν ὅλη προσπάθεια γιατί ξέρετε ὁ καθένας μέ τόν δικό του τρόπο καί ἐρμηνεύει καί μεταφέρει τά πράγματα.

Advertisement

Παράκλησή μου μόνον εἶναι νά μᾶς βοηθήσετε γιά νά μποροῦμε κι ἐμεῖς νά βοηθοῦμε τίς ἐπαρχίες μας στό μέτρο τοῦ σοβαροῦ καί λογικοῦ.

Ὅμως διατηρῶ ἀπό τήν ἐπιστολή μου τίς δύο ἐπόμενες παραγράφους τίς ὁποῖες σᾶς κοινοποιῶ καί πάλιν καί παρακαλῶ γιά τήν πιθανή ἀντιμετώπισή τους ἀπό σᾶς καί τά ἐντεταλμένα ὄργανά σας καί σᾶς εὐχαριστῶ τά μέγιστα γιά τό ἐνδιαφέρον σας.

Ἐκτός λοιπόν τοῦ πρώτου θέματος, τά ὑπόλοιπα ἔχουν ἀκριβῶς ὡς κάτωθι:

Advertisement

Πρῶτον, τό ὐψηλό κόστος τῶν καυσίμων μᾶς ὁδηγεῖ σέ πλήρη συρρίκνωση τῶν δραστηριοτήτων μας.

Τά προγράμματα ἐπισκέψεων στά χωριά μας καί οἱ πολλές ὑποχρεώσεις μας μᾶς ἀναγκάζουν καθημερινῶς νά εὐρισκόμεθα διαρκῶς σέ μιά ἀέναη κίνηση. Ἑορτές, πανηγύρεις, κατασκηνώσεις, λειτουργίες προϋποθέτουν διαρκεῖς ἐπισκέψεις καί ἕνα ρεζερβουάρ γεμάτο.

Ἐάν θά πρέπει νά πᾶμε σέ ἀπομακρυσμένα χωριά τῶν 80 χιλιομέτρων μέ ἐπιστροφή δύο ἤ τρεῖς φορές τήν ἑβδομάδα, ἡ δαπάνη πλέον γίνεται ἀσύμφορη μέ τήν τιμή τῆς βενζίνης νά εὐρίσκεται στά ὕψη γιά τούς γνωστούς σέ ὅλους μας λόγους.

Advertisement

Θά παρακαλοῦσα λοιπόν ἀκριτικές Ἱερές Μητροπόλεις καί μέ μεγάλες διαδρομές ὡς οἱ Μητροπόλεις Σιδηροκάστρου, Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου, Λήμνου, Γρεβενῶν, Σιατίστης, Σάμου, Καρπενησίου, Γόρτυνος, Μάνης, Κονίτσης, οἱ ὁποῖες δέν ἔχουμε μεγάλα ἀστικά κέντρα καί μεγάλες ἐνορίες πού χρηματοδοτοῦν τά καύσιμά τους, νά μᾶς ἐπιχορηγήσετε μέ κάποια λίτρα βενζίνης μηνιαίως ὡς ἐγίνετο καί παλαιά, γιά νά μποροῦμε νά ἀνταποκριθοῦμε στίς ὑποχρεώσεις μας καί νά μήν ὑποστείλουμε τά προγράμματα καί τίς μετακινήσεις μας.

Εἴμεθα περίπου δέκα Μητροπόλεις οἱ πτωχότερες καί ἀκριτικές στίς ὁποῖες νομίζω ὅτι δέν θά στοιχίσει στόν κρατικό προϋπολογισμό μεγάλα ποσά ἡ κάλυψη τῶν ἐξόδων μετακινήσεως.

Ὁρίσατε ἐσεῖς μέ τά ἐπιτελεῖα σας ὅποιες νομίζετε ὅτι ἔχουν ἀνάγκη βοηθείας.

Advertisement

Φανταστεῖτε κ. Πρωθυπουργέ ὅτι πολλοί ἀπό μᾶς, γιά τήν κάθοδό μας στήν Ἀθήνα λόγῳ τοῦ ὑπέρογκου ποσοῦ μετακινήσεως μέ Ι.Χ. ἀπό τή μιά ἄκρη τῆς Ἑλλάδας στό κέντρο στήν Ἀθήνα, χρησιμοποιοῦμε καί τά λεωφορεία.

Νομίζω λοιπόν ὅτι ἀξίζει τόν κόπο νά βοηθηθοῦμε, ὅταν μαλιστά διαρκῶς καί καθημερινῶς ἐκδαπανώμεθα ὑπέρ τοῦ λαοῦ μας, ὅπως καί Σεῖς.

Δεύτερον, θά σᾶς παρακαλοῦσα συγκεκριμένα γιά τό Σιδηρόκαστρο νά βοηθήσετε νά ἀπεμπλακεῖ ἡ διαδικασία παραχωρήσεως τοῦ κτιρίου τῆς Λέσχης Ἀξιωματικῶν Φρουρᾶς Σιδηροκάστρου.

Advertisement

Ἐπί μίαν 15ετία παραμένει κλειστό μέ ὅλες τίς ὀλέθριες συνέπειες τῆς φθορᾶς.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Ἐπειδή τό κτίριο εὐρίσκεται σέ περίοπτη θέση στό Κέντρο τῆς Πόλης, θά ἤθελα νά τό μετατρέψω σέ Μουσεῖο Βυζαντινῆς Τέχνης τόν ἄνω ὄροφο καί Πινακοθήκη τό ἰσόγειο.

Δείγματα τῆς ἐργασίας μου στήν περιοχή μποροῦν νά σᾶς δώσουν διά τοῦ λόγου τό ἀληθές οἱ Βουλευτές μας Κώστας Καραμανλής, Φωτεινή Ἀραμπατζῆ καί Τάσος Χατζηβασιλείου.

Advertisement

Εἴμεθα πολύ φίλοι μέ ὅλους καί εἶναι γνῶστες τῶν πραγμάτων. Δέν θά ἀπογοητεύσουμε κανέναν. Δυστυχῶς ἡ γραφειοκρατία καί ὁ νόμος τοῦ κ. Πάνου Καμένου ἔχει μπλοκάρει ὅλα τά ἀκίνητα τοῦ Στρατοῦ πρός ζημίαν ὅλων.

Βοηθήσατέ μας γιά νά βοηθήσουμε τούς τόπους διακονίας μας. Ἐάν δέ δημιουργήσουμε πόλους ἕλξης, ποῖος ὁ λόγος νά μᾶς ἐπισκεφθοῦν στό Σιδηρόκαστρο καί στήν περιοχή μας φίλοι τοῦ ἐσωτερικοῦ τουρισμοῦ; Γιά τίς ταβέρνες μας;

Ἀλοίμονο, ὁ τόπος μας καί ἱστορικός εἶναι καί μέ πλούσιο φυσικό περιβάλλον, πλήν ὅμως παντελῶς ἀναξιοποίητος.

Advertisement

Προσωπικά μπορῶ σέ ἐπίσκεψή σας νά σᾶς ξεναγήσω καί νά σᾶς δείξω τί ἀκριβῶς ἐννοῶ. Μέ λίγα πράγματα πολλά μποροῦμε καί νά κάνουμε καί νά παρουσιάσουμε ἀλλά καί νά ἑλκύσουμε τόν κόσμο.

Τά μοναστήρια μας, ἐν οἷς καί ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Ἀκριτοχωρίου, πού εἶναι καθαρῶς ἰδιωτική πρωτοβουλία κάποιων ἀφιερωμένων ἀνθρώπων προσελκύει τό ἐνδιαφέρον χιλιάδων χριστιανῶν.

Ἀλλά μέχρι ἐδώ καί τίποτε πέραν τούτου.

Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,

Παρακαλῶ γιά τό προσωπικό ἐνδιαφέρον σας γιά ὅσα σᾶς ἐγραψα μέ ἁπλότητα ὄχι γιά ἴδιον ὄφελος ἤ τήν προσωπική μας προβολή, ἀλλά τοῦ τόπου μας καί τῆς πατρίδος μας πρός καύχηση ὅλων μας.

Advertisement

Σᾶς εὐχαριστῶ ἰδιαιτέρως γιά τόν ἐνδιαφέρον καί τήν κατανόηση καί σᾶς εὔχομαι ὅλα τά καλά τοῦ Θεοῦ.

Μέ ἄπειρες εὐχές, τιμή καί ἀγάπη,

+Ὁ Σιδηροκάστρου Μακάριος».

Πηγή

Advertisements

Δείτε και αυτά:

Advertisement