Πτυχίο και στα αγγλικά για φοιτητές και αποφοίτους του ΑΠΘ

Advertisement

Πτυχίο στην αγγλική γλώσσα θα μπορούν να παρουσιάζουν πλέον οι απόφοιτοι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ ανακοίνωσαν ότι από την τρέχουσα περίοδο ορκωμοσιών τα πιστοποιητικά και οι τίτλοι σπουδών του ΑΠΘ, θα εκδίδονται ταυτόχρονα σε δύο γλώσσες, την ελληνική και την αγγλική.

«Με τα δίγλωσσα πιστοποιητικά και τους τίτλους σπουδών, οι φοιτητές και απόφοιτοί μας απαλλάσσονται από το κόστος μετάφρασης και διευκολύνονται στις μετακινήσεις, σπουδές και ανεύρεση εργασίας στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Το ΑΠΘ και οι απόφοιτοί του, ανταποκρίνονται στις ανάγκες και απαιτήσεις των ξενόγλωσσων Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του, καθώς και στις ανάγκες της συμμετοχής σε ευρωπαϊκούς θεσμούς», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, από σήμερα εκδίδονται και παρέχονται δίγλωσσα(ελληνικά και αγγλικά) πιστοποιητικά για τον πρώτο, δεύτερο και τρίτο κύκλο σπουδών, καθώς και για μεταδιδακτορική έρευνα. Στα πιστοποιητικά περιλαμβάνονται αυτά των σπουδών, της περάτωσης σπουδών, των σπουδών αποφοίτου, αναλυτικής βαθμολογίας ανά εξάμηνο φοιτητή, ανακηρυχθέντα και πτυχιούχου, αναλυτικής βαθμολογίας ανά τύπο φοιτητή, ανακηρυχθέντα και πτυχιούχου, αντίγραφο Πτυχίου, αντίγραφο Διπλώματος Integrated Master, πιστοποιητικό Ισοδυναμίας, πιστοποιητικό Σπουδών Διπλωματούχου κ.λπ.

Advertisements

Δείτε και αυτά:

Advertisement