Τι ισχύει για τα ύψη των κτιρίων

Advertisement

Δημοσιεύθηκε η νέα απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νίκου Ταγαρά για τα ύψη των κτηρίων, στην οποία επιχειρείται να αποσαφηνιστεί   σε ποιες κατασκευές θα μπορεί να χρησιμοποιείται το μπόνους ορόφων που δίνει ο  νέος Οικοδομικός  Κανονισμός (ΝΟΚ – ν.4067/2012 ).

Όπως αποκάλυψε χθες ο ΟΤ, σε γενικές γραμμές, υπερισχύουν των διατάξεων του ΝΟΚ για τα ύψη των κτηρίων, τα Προεδρικά Διατάγματα (ΠΔ) με εστιασμένες διατάξεις για προστασία ιστορικών τόπων και κτηρίων, τοποσήμων κλπ.

Οι διατάξεις

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι   κατισχύουν των διατάξεών του ΝΟΚ τα Προεδρικά Διατάγματα των οποίων οι διατάξεις τους, κατά τον χρόνο θέσπισης του ΝΟΚ ήταν σε ισχύ, καθώς, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «από τη συστηματική ερμηνεία και από τη διατύπωση και τον σκοπό της υπόψη διάταξης δεν προκύπτει ότι αυτή απέβλεπε στην «αναβίωση» καταργημένων, ρητώς ή σιωπηρώς, διατάξεων πολεοδομικών διαταγμάτων».

Advertisement

Ειδικά για τις  διατάξεις του βασιλικού διατάγματος της 30.8-9.9.1955 περί των όρων δόμησης της Αθήνας,  ως προς μεν τα ύψη ίσχυσαν έως τη θεσμοθέτηση των διατάξεων περί υπολογισμού του ύψους του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ) του 1973, οπότε και καταργήθηκαν, ως προς δε τον αριθμό ορόφων ίσχυσαν έως τη θέσπιση του ΓΟΚ/85, οπότε και κατέστησαν ανενεργές μετά τη θεσμοθέτηση του ιδεατού στερεού και του υπολογισμού του ύψους σε συνάρτηση με τον εκάστοτε ισχύοντα αριθμητικό συντελεστή δόμησης. «Ως εκ τούτου, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ΝΟΚ, οι εν λόγω διατάξεις είχαν ήδη παύσει να ισχύουν», σημειώνεται στην απόφαση του κ. Ταγαρά.

Η Ακρόπολη

Ωστόσο, όσον αφορά στις διατάξεις του άρθρου 2 του ως άνω β.δ/τος, οι οποίες αφορούν, σε γενικές γραμμές, τις περιοχές γύρω από την Ακρόπολη, ως ειδικές και εντοπισμένου χαρακτήρα για την προστασία τοποσήμων των Αθηνών, εξακολουθούν να ισχύουν. Εξαιρούνται, σύμφωνα με την απόφαση «εκείνες που αφορούσαν σε περιοχές οι οποίες εντάχθηκαν μεταγενέστερα σε ειδικά διατάγματα προστασίας, με αποτέλεσμα να αντικατασταθούν από τις νεώτερες ρυθμίσεις».

Advertisements

Δείτε και αυτά:

Advertisement