Προσοχή: Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί «εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο» [εικόνα]

Την άμεση ανάκληση του «Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου Λατζιμάς» συσκευασίας 1L, με αριθμούς  παρτίδας : LOT 2140116Α, με ανάλωση πριν από : 30/01/2018 και LOT 3230116Α με ανάλωση πριν από : 30/04/2018, ζητά ο ΕΦΕΤ.

Μετά από δειγματοληψία και έλεγχο του συγκεκριμένου ελαιόλαδου διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για ελαιόλαδα «ΛΑΜΠΑΝΤΕ» που είναι ακατάλληλα για κατανάλωση.

720_149231_51dc7ddf77-92c089389382bed2

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, κατά τη διενέργεια ελέγχων και σε συνεργασία με το Τμήμα Χημικών Αναλύσεων & Οργανοληπτικών Δοκιμών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, προέβη σε δειγματοληψία Εξαιρετικών  Παρθένων   Ελαιολάδων και κατά την οργανοληπτική αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για ελαιόλαδα «ΛΑΜΠΑΝΤΕ» που καθίστανται μη βρώσιμα ως έχουν.

Σημειώνεται ότι τα προϊόντα τυποποιούνται από την επιχείρηση «Λατζιμάς Α.Ε.» (EL 40 043), που βρίσκεται στο Πάνορμο Ρεθύμνου Κρήτης.

πηγη:topontiki.gr

Δείτε και αυτά: