Για λαός που μπερδεύουμε το Ελξατε – Ωθήσατε…

Για λαός που μπερδεύουμε το Ελξατε – Ωθήσατε, μια χαρά ψηφίσαμε σιγά

Δείτε και αυτά: