-Περίγραψε το καλοκαίρι του ’19 με τρεις λέξεις…

-Περίγραψε το καλοκαίρι του ’19 με τρεις λέξεις

-Είμαι στη δουλειά

Δείτε και αυτά: