Ο άλλος στην Κίνα 101 χρονών και…

Ο άλλος στην Κίνα 101 χρονών και ανάρρωσε από τον κορωνοϊό.

Να αυτά ακούνε και θα πάνε τη σύνταξη στα 132

Δείτε και αυτά: