Τελευταία φορά αλλάζει λέει…

Τελευταία φορά αλλάζει λέει η ώρα.

Να δεις που κάτι ξέρουν αυτοί και δεν μας το λένε ναπούμε

Δείτε και αυτά: