Το παράδοξο με τις startups της αγροδιατροφής

Advertisement

Μια στις 2 νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροδιατροφής βρίσκονται στην Αττική. Ποια είναι η βασική πηγή χρηματοδότησης και ποιοι οι πελάτες τους.

Μια στις δύο startups (ποσοστό 47%) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροδιατροφής βρίσκονται στην Αττική, όπου η αγροτική παραγωγή είναι είδος προς εξαφάνιση. Αντιθέτως περιοχές όπως η Θράκη και η Ήπειρος δεν έχουν να παρουσιάσουν καμία νεοφυή επιχείρηση ενώ πολύ χαμηλά είναι τα ποσοστά startups που δραστηριοποιούνται στον κλάδο και έχουν την έδρα τους στην Κρήτη (μόλις 8%), στα Δωδεκάννησα (3%), στη Μακεδονία (18%), κ.ά.

Και αυτό δεν είναι το μοναδικό παράδοξο με τη νεοφυή επιχειρηματικότητα της Ελλάδας που έχει στραφεί στην αγροδιατροφή.

Από τις 39 εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων που απασχολούν 227 εργαζόμενους και έχουν συγκεντρώσει 15,45 εκατ. ευρώ συνολική χρηματοδότηση, η βασική πηγή κεφαλαίων στήριξης τους για 1 στις 2 (ποσοστό 52%) προέρχεται από την “τσέπη” τους (ιδία κεφάλαια). (Πηγή: Elevate Greece)

Άλλες πηγές χρηματοδότησης είναι το δάνειο (5%), τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (7%), οι επενδυτικοί άγγελοι (8%), η χορηγία (20%) κ.ά..

Advertisement

Ποιο όμως είναι το επιχειρηματικό μοντέλο που επιλέγει το 49% των startups της αγροδριατροφής; Το B2B (αφορά συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων), ακολουθεί με ποσοστό 23% το Β2Β2C (επιχείρηση, προς επιχείρηση, προς τον καταναλωτή), το 21% το B2C (προϊόν για τον καταναλωτή) και το 6% το μοντέλο B2G, δηλαδή προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες για την τοπική αυτοδιοίκηση και το κράτος.

Από πού βγάζουν χρήματα; Η προμήθεια από συνδρομές υπηρεσιών σε ποσοστό 22% και οι χρεώσεις ανά πώληση προϊόντος σε ποσοστό 23% είναι η βασική πηγή εσόδων και ακολουθούν η αδειοδότηση, η διαφήμιση, η τιμή ανά χρήση, το λογισμικό ως υπηρεσία, και η μεσιτεία.

Σε ότι αφορά τις κυριότερες χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες από τις startups της Αγροδιατροφής: Το Internet of Things σε ποσοστό 12%, το λογισμικό (11%), οι εφαρμογές (10%), η ανάλυση δεδομένων σε ποσοστό 9% με αντίστοιχο ποσοστό οι αισθητήρες, η τεχνητή νοημοσύνη σε ποσοστό 8%, η ρομποτική (6%), τα drones (4%) κ.ά.

Advertisements

Δείτε και αυτά:

Advertisement