ΑΑΔΕ – Airbnb: Βαριές καμπάνες σε όσους κρυφτούν από την εφορία

Advertisement

Βαρύς θα είναι ο “πέλεκυς” της εφορίας για τους ιδιοκτήτες που διαθέτουν τα ακίνητά τους για βραχυχρόνιες μισθώσεις αλλά προσπαθούν να αποκρύψουν εισοδήματα. Αυτό αναφέρθηκε από στελέχη της ΑΑΔΕ κατά το 4ο BnB Greece Conference για την αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων. Μάλιστα όπως τονίστηκε θα πρέπει όλοι οι ιδιοκτήτες να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους ώστε να μην χρειαστεί να επιβληθούν σοβαρές κυρώσεις.

Ειδικότερα, όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων εντοπιστούν χωρίς να έχουν δηλώσει τα ακίνητά τους στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων της ΑΑΔΕ και χωρίς να έχουν Αριθμό Μητρώου Ακινήτου, (ΑΜΑ), αντιμετωπίζουν επιβολή προστίμου. Π.χ στην περίπτωση μη ένταξης στο σχετικό Μητρώο τα πρόστιμα ξεκινούν από 5.000 ευρώ και μπορεί να φθάσουν μέχρι και 20.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι ο ΑΜΑ αποτελεί την «ταυτότητα» του προς διάθεση ακινήτου, διευκολύνει ελέγχους, ενώ αν ο ιδιοκτήτης δεν λάβει αυτό τον αριθμό μητρώου, τότε οι πλατφόρμες δεν θα πρέπει να του επιτρέπουν να ανεβάσει σε αυτές το ακίνητο του.

Επιπλέον, στην περίπτωση που κάποιος δεν έχει δηλώσει το ακίνητό του στη συγκεκριμένη εφαρμογή και η Αirbnb συνεχίζει να τον φιλοξενεί, τότε η ΑΑΔΕ όχι μόνο μπορεί να «κατεβάζει» τα ακίνητα από την πλατφόρμα, αλλά έχει τη δυνατότητα να πράξει το ίδιο και για την ίδια την πλατφόρμα στην Ελλάδα.

Advertisement

Ειδικότερα, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, το πρόστιμο των 5.000 ευρώ επιβάλλεται στις εξής περιπτώσεις:

  • Παράλειψη εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».
  • Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής.
  • Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (ΜΑΓ) στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής, από τους «Διαχειριστές» για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».

Το πρόστιμο επιβάλλεται στον «Διαχειριστή» και σε περίπτωση που δεν προκύπτει ότι ο «Διαχειριστής» είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του κύριου ή του επικαρπωτή του ακινήτου. Από τη διαπίστωση της παράβασης, ο «Διαχειριστής» υποχρεούται εντός 15 ημερολογιακών ημερών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν διαπιστωθεί διάπραξη της ίδιας παράβασης για δεύτερη φορά εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου και εφόσον έχει παρέλθει το 15ήμερο ως προθεσμία για την ολοκλήρωση των ενεργειών συμμόρφωσης του «Διαχειριστή», το πρόστιμο επιβάλλεται στο διπλάσιο και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.

Οριστικοποίηση ΜΒΔ

Όσον αφορά την οριστικοποίηση του Μητρώου Βραχυχρόνιας Διαμονής έχει σχέση με την υποχρέωση του Διαχειριστή Ακινήτου να επιμερίσει το εισόδημα που αποκτήθηκε από το σύνολο των Βραχυχρόνιων Δηλώσεων Διαμονής που έχουν υποβληθεί σε έκαστο φορολογικό έτος, στον ίδιο και στους πιθανούς δικαιούχους εισοδήματος. Η οριστικοποίηση του Μητρώου μπορεί να γίνει έως και την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προκειμένου να προσδιοριστεί το φορολογητέο εισόδημα ανά δικαιούχο εισοδήματος.

Advertisement

Μέχρι την οριστικοποίηση ο Διαχειριστής Ακινήτου μπορεί να διορθώνει λανθασμένες καταχωρήσεις και να τροποποιεί στοιχεία (λοιποί δικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά εισοδήματος κ.λπ.) χωρίς να αλλάζει ο Αριθμός Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ) και χωρίς να υπάρχει πρόστιμο εκπροθέσμου.

Σημειώνεται ότι η ΑΑΔΕ έχει υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας με τις Airbnb, Booking.com και VRBO του Ομίλου της Expedia, σχετικά με τη συμμόρφωση κατά τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης που τηρείται στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ.

Η συμφωνία, η οποία υπεγράφη μεταξύ του κ. Γιώργου Πιτσιλή, Διοικητή της ΑΑΔΕ, εκ μέρους της ΑΑΔΕ και τριών κορυφαίων πλατφορμών διαμοιρασμού προβλέπει μεταξύ άλλων ότι οι πλατφόρμες συμφωνούν ότι μετά από σχετική ειδοποίηση της ΑΑΔΕ θα αφαιρούν όλες τις καταχωρίσεις που δεν παρείχαν τον προβλεπόμενο αριθμό καταχώρισης ακινήτου ή την δικαιολογημένη εξαίρεση, όπως ορίζει ο νόμος.

Advertisement

Το φετινό σχέδιο

Με την επιστράτευση, πάντως, κάθε τεχνολογικού διαθέσιμου μέσου, “εξυπνων” τρόπων διακρίβωσης περιπτώσεων φοροδιαφυγής, διασταυρώσεις δεδομένων η ΑΑΔΕ θα επιχειρήσει να “πατάξει” το φαινόμενο απώλειας σε ετήσια βάση εσόδων 6-7 δισ ευρώ μόνο από το ΦΠΑ αλλά και να αποσπάσει από έχοντες φόρους που μένουν απλήρωτοι. Λαθρεμπόριο, οικονομία διαμοιρασμού, fintech υποθέσεις βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Ήδη, δε, με βάση πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί σχετικές «ύποπτες» υποθέσεις από την ΑΑΔΕ και αναμένεται να αποσταλούν τα σχετικά «μπιλιετάκια» για βραχυχρόνιες μισθώσεις που δεν τηρούν τη νομοθεσία.

Σύμφωνα, δε, με τους στόχους που αναφέρει για το 2022 η Αρχή ο φοροελεγκτικός μηχανισμός θα βεβαιώσει έσοδα ύψους 1,8 δις. ευρώ από φορολογικούς ελέγχους και διασταυρώσεις.

Έτσι με βάση το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για τη χρονιά, που ακολουθεί τα δύο χρόνια που λόγω πανδημίας οι μηχανές έχουν κάνει «κράτει» αναμένεται να γίνουν τα εξής:

Advertisement

Διενέργεια τουλάχιστον 25.000 φορολογικών ελέγχων, εκ των οποίων:

• 8.100 στοχευμένοι φορολογικοί έλεγχοι (μεγάλων επιχειρήσεων, φορολογουμένων μεγάλου πλούτου, κ.λπ.) από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, με έμφαση σε ελέγχους επιτηδευματιών με μεγάλο φορολογικό κενό που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία 5ετία, καθώς και με χρήση έμμεσων τεχνικών ελέγχου

• 700 στοχευμένοι μερικοί έλεγχοι ΦΠΑ

• 1.000 έλεγχοι σε δείγμα υποθέσεων επιστροφών φόρων

• 5.500 έκτακτοι έλεγχοι σε επιτηδευματίες (λήψη κρατικών ενισχύσεων, αξιοποίηση πληροφοριών κλπ.)

Advertisement

• 4.000 έλεγχοι λοιπών περιπτώσεων εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων

• 200 έλεγχοι σε τυχαίο δείγμα φυσικών προσώπων επιτηδευματιών και νομικών προσώπων, έλεγχοι δέουσας επιμέλειας καθώς και σε περιπτώσεις μεταφοράς φορολογικής κατοικίας

• 5.500 στοχευμένοι έλεγχοι επιστροφής φόρων

Διενέργεια τουλάχιστον 2.500 ελέγχων για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου

Advertisement

Διενέργεια τουλάχιστον 900 υποθέσεων έρευνας από τις ΥΕΔΔΕ, εκ των οποίων:

• 170 υποθέσεις έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών

• 100 υποθέσεις ερευνών αξιοποίησης νέων πληροφοριών και δεδομένων

Advertisement

• 50 υποθέσεις ειδικών ερευνών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου

• 580 υποθέσεις ερευνών φοροδιαφυγής που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίας ψηφιακών αρχείων κ.λπ.

Διενέργεια τουλάχιστον 34.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης από τις ΔΟΥ και 14.500 από τις ΥΕΔΔΕ

Advertisement

Αξιοποίηση των δεδομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων (myDATA) για ελεγκτικούς σκοπούς

Διασταύρωση:

  • για τον εντοπισμό φορολογουμένων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ είχαν δραστηριότητα
  • για τη συμμόρφωση φορολογουμένων με προσυμπληρωμένους κωδικούς αποδοχών-συντάξεων για τη συμμόρφωση φορολογουμένων στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων για πρόσθετες αποδοχές
  • σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του συνόλου των εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές Αρχές

Πηγή

Advertisements

Δείτε και αυτά:

Advertisement