Το νέο ωράριο στο ολοήμερο δημοτικό σχολείο 2022

Advertisement

Την ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων, αλλά και τη χρονική τους επέκταση προβλέπουν οι δύο πτυχές των διατάξεων για το ολοήμερο δημοτικό σχολείο, που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ.

Ειδικότερα, η κατεύθυνση των προγραμμάτων του ολοήμερου σχολείου είναι πολύ πιο βιωματική, καθώς δίδεται έμφαση σε τέχνες και δημιουργικές προσεγγίσεις. Παράλληλα, προβλέπεται η επέκταση του ωραρίου του σχολείου έως τις 17:30, με στόχο τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων.

Οι 4 στόχοι του νέου ολοήμερου σχολείου

Οι στόχοι αυτού του διευρυμένου δωρεάν παιδαγωγικού προγράμματος, ελκυστικού για τα παιδιά είναι οι εξής:

Advertisement
  1. τα παιδιά θα επιστρέφουν σπίτι από το σχολείο και θα έχουν ελεύθερο χρόνο για παιχνίδι και ποιοτικές δραστηριότητες με την οικογένειά τους και
  2. η πρόσβαση των μαθητών σε ένα πιο διευρυμένο, ποιοτικό και δωρεάν πρόγραμμα αμβλύνει τις ανισότητες που προκύπτουν από τα εξωσχολικά ερεθίσματα μαθητών διαφορετικών κοινωνικο-οικονομικών ομάδων,

Όσον αφορά στο διευρυμένο ωράριο, από τις 16:00 που ισχύει σήμερα, πλέον οι μαθητές θα μπορούν να σχολούν προαιρετικά στις 17:30, ευθυγραμμίζοντας το σχολικό και επαγγελματικό ωράριο.

Οι στόχοι για την αλλαγή αυτοί είναι:

  1. η διευκόλυνση της συμμετοχής των γονιών, και δη των γυναικών, στην αγορά εργασίας, με ευεργετικές συνέπειες στο οικογενειακό εισόδημα και
  2. η βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Τι θα περιλαμβάνει το νέο ημερήσιο πρόγραμμα

Κατά τη διάρκεια του νέου διευρυμένου ωραρίου του ολοήμερου σχολείου, οι μαθητές θα μπορούν να απασχοληθούν με πλήθος αντικειμένων και δραστηριοτήτων, όπως η εκπαιδευτική ρομποτική, τα πειράματα, η ρητορική τέχνη, η ασφαλής και δημιουργική πλοήγηση στο Διαδίκτυο, η παιδική επιχειρηματικότητα κ.ά.

Αναφορικά με το ημερήσιο πρόγραμμα, έχει γίνει γνωστό ότι η υποχρεωτική διάρκειά του θα ολοκληρώνεται στις 13:15, ενώ κατά τις υπόλοιπες ώρες έως τις 17:30 οι μαθητές θα απασχολούνται ως εξής:

Advertisement
  • Από 13:20 έως 14:00: Γεύμα
  • Από 14:10 έως 15:50 (με 10λεπτο διάλειμμα): Μελέτη για την επόμενη ημέρα
  • Από 15:55 έως 17:30: «Σχολικοί μαθητικοί όμιλοι»

Τι είναι οι «σχολικοί μαθητικοί όμιλοι» και η προϋπόθεση για τη λειτουργία

Στη διάρκεια του εν λόγω προγράμματος περιλαμβάνεται πληθώρα αντικειμένων, όπως, ενδεικτικά, αντικείμενα σχετιζόμενα με τον αθλητισμό, τους παραδοσιακούς ή μοντέρνους χορούς, τις εικαστικές τέχνες, τις χειροτεχνίες και κατασκευές, την εκμάθηση μουσικών οργάνων, την εκπαιδευτική ρομποτική, τα πνευματικά παιχνίδια και παζλ, τα παραδοσιακά παιχνίδια, τις επιστημονικές κατασκευές – πειράματα, τα μαθηματικά παιχνίδια, τη ρητορική τέχνη και δημιουργική γραφή, το ασφαλές και δημιουργικό Διαδίκτυο, τη διαπολιτισμική παιδεία, τον εθελοντισμό, την παιδική επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία εφημερίδας.

Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει κάποιο τμήμα θα είναι να έχει γίνει εγγραφή τουλάχιστον του 1/3 των μαθητών στα μονοθέσια σχολεία, οκτώ μαθητών στα διθέσια έως και πενταθέσια σχολεία, και δέκα μαθητών στα εξαθέσια και άνω σχολεία.

Το πρόγραμμα στα ολοήμερα νηπιαγωγεία

Όσον αφορά στο ημερήσιο πρόγραμμα στα νηπιαγωγεία, αυτό θα ξεκινάει στις 13:00 και θα περιλαμβάνει γεύμα, μία ώρα για ξεκούραση των παιδιών, ενασχόληση με δραστηριότητες και παιχνίδι.

Advertisement

Οι γονείς μπορούν να πάρουν το παιδί, αντί για τις 17:30, στις 16:00.

Πότε ξεκινάει το πρόγραμμα και σε πόσα τμήματα θα εφαρμοστεί

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Οικονομικών, υπό το συντονισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης, σχεδιάζει εδώ και καιρό το πρόγραμμα, το οποίο ξεκινά ήδη από τον φετινό Σεπτέμβριο του 2022 και θα υλοποιηθεί περίπου στο 50% των τμημάτων που λειτουργούν σήμερα ως Ολοήμερα, ήτοι σε περίπου 5.000 τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια.

Για τον σκοπό αυτό θα γίνουν επιπλέον προσλήψεις.

Σημειωτέον, δεν θα υπάρχει κανένα κριτήριο, η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη για όλους τους μαθητές.

Πηγή

Advertisements

Δείτε και αυτά:

Advertisement