Κληρώνει σήμερα το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο – 3.000.000 ευρώ κερδίζει ο πρώτος λαχνός

ΦΩΤ. LARISSANET.GR
Advertisement

Το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο, όπως κάθε χρόνο, κληρώνει την τελευταία ημέρα του έτους. Δηλαδή, την παραμονή Πρωτοχρονιάς, στις 31/12. Για όποιον επιθυμεί να δοκιμάσει την τύχη του, κάθε γραμμάτιο κοστίζει 5 ευρώ.

 Το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο, γνωστό και ως Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης, θεσπίστηκε το 1967, σε αντικατάσταση του «Λαχείου Συντακτών».

Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο – Ώρα κλήρωσης και πίνακας κερδών

πρωτοχρονιατικο λαχειο 2022, σημερα κληρωση, κερδη, πινακας

Η μεγάλη κλήρωση είναι προγραμματισμένη για την 31η Δεκεμβρίου 2022 στις 17:00 και μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

Advertisement

Σημειώνεται ότι τα γραμμάτια του Λαχείου κυκλοφορούν σε σειρές των 100.000 γραμματίων που κάθε μια φέρει αριθμούς από 1 ως 100.000. Κάθε χρόνο τυπώνεται σε σειρές των 100.000 γραμματίων.

Τα ποσά για το κρατικό Λαχείο

Το κέρδος του Μεγάλου Λαχνού (του πρώτου αριθμού που κληρώνεται και αντιστοιχεί σε ένα γραμμάτιο) είναι γνωστό και ανέρχεται στα 2.000.000 ευρώ.

Το κέρδος όλης της πεντάδας που συμπεριλαμβάνει τα κέρδη του πρώτου λαχνού είναι 3.000.000 ευρώ!

Advertisement

Διαδικασία Γενικής Κλήρωσης

Η Γενική Κλήρωση διενεργείται μέσω ενός συστήματος έξι κληρωτίδων, που αποτελείται από ανεξάρτητα στοιχεία ή/και ανεξάρτητους τροφοδότες. Η Γενική Κλήρωση πραγματοποιείται με παράλληλες ή διαδοχικές κληρώσεις ως εξής:

i. Στην πρώτη κληρωτίδα τοποθετούνται δέκα (10) σφαιρίδια που στο καθένα από αυτά αναγράφεται ένα από τα ψηφία 0 έως και 9 και αντιστοιχεί στη δεκάδα της χιλιάδας του αριθμού που
κληρώνεται.

ii. Στην δεύτερη κληρωτίδα τοποθετούνται δέκα (10) σφαιρίδια που στο καθένα από αυτά αναγράφεται ένα από τα ψηφία 0 έως και 9 και αντιστοιχεί στη χιλιάδα του αριθμού που κληρώνεται.

Advertisement

iii. Στην τρίτη κληρωτίδα τοποθετούνται δέκα (10) σφαιρίδια που στο καθένα από αυτά αναγράφεται ένα από τα ψηφία 0 έως και 9 και αντιστοιχεί στην εκατοντάδα του αριθμού που κληρώνεται.

iv. Στην τέταρτη κληρωτίδα τοποθετούνται δέκα (10) σφαιρίδια που στο καθένα από αυτά αναγράφεται ένα από τα ψηφία 0 έως και 9 και αντιστοιχεί στη δεκάδα του αριθμού που κληρώνεται.

v. Στην πέμπτη κληρωτίδα τοποθετούνται δέκα (10) σφαιρίδια που στο καθένα από αυτά αναγράφεται ένα από τα ψηφία 0 έως και 9 και αντιστοιχεί στη μονάδα του αριθμού που κληρώνεται.

Advertisement

vi. Στην έκτη κληρωτίδα τοποθετούνται τόσα σφαιρίδια όσα και οι Σειρές των Λαχνών που κυκλοφορούν. Κάθε σφαιρίδιο αναγράφει έναν μοναδικό διακριτό αριθμό, από 01 έως τον αριθμό που είναι ο συνολικός αριθμός των Σειρών των Λαχνών που κυκλοφορούν.

Οι πέντε (5) μονοψήφιοι αριθμοί, με τη σειρά που αναδεικνύονται από τα σφαιρίδια των κληρωτίδων των παραγράφων i έως v, σχηματίζουν ένα μοναδικό πενταψήφιο αριθμό. Ο αριθμός που φέρει το σφαιρίδιο που εξάγεται από την έκτη κληρωτίδα, αντιστοιχεί σε μία από τις Σειρές που έχουν κυκλοφορήσει οι Λαχνοί.

Ο Λαχνός που φέρει τον παραπάνω πενταψήφιο αριθμό και τον αριθμό της Σειράς, είναι ο πρώτος Λαχνός του Πίνακα Κερδών. Σε περίπτωση, κατά την οποία ο πρώτος Λαχνός της Κλήρωσης δεν έχει διατεθεί, η Κλήρωση επαναλαμβάνεται ως προς τη Σειρά. Μετά την κλήρωση του πρώτου Λαχνού προκύπτουν αυτόματα, χωρίς διαδικασία κλήρωσης, ο δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και πέμπτος Λαχνός, που είναι οι υπόλοιποι τέσσερεις (4) Λαχνοί της ίδιας Πεντάδας και της ίδιας Σειράς, στην οποία ανήκει ο πρώτος Λαχνός.

Advertisement

Αφού αναδειχθούν οι Λαχνοί που κληρώνονται, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, και μετά την ανάγνωση των αριθμών και της Σειράς στην οποία ανήκουν, τα σφαιρίδια επαναφέρονται στις κληρωτίδες, και ακολουθεί κλήρωση για την ανάδειξη των επόμενων Λαχνών, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των Λαχνών, που καθορίζεται στο Σύστημα Διανομής Κερδών. Εάν εξαχθεί αριθμός που αντιστοιχεί σε Λαχνό που κληρώθηκε ήδη, η κλήρωση επαναλαμβάνεται ως προς τον αριθμό. Επίσης, εάν σχηματισθεί ο αριθμός 00000 θεωρείται ότι κληρώθηκε ο αριθμός 100.000.

Διαδικασία Ειδικής Κλήρωσης

Η Ειδική Κλήρωση διενεργείται μετά τη Γενική, στις περιπτώσεις εκείνες που προβλέπει το Σύστημα Διανομής Κερδών σύμφωνα με τον Κανονισμό. Στην Ειδική Κλήρωση μετέχουν όλοι οι Λαχνοί, ανεξάρτητα από τη Σειρά που ανήκουν, οι οποίοι δεν κληρώθηκαν κατά τη Γενική Κλήρωση. Λαχνοί οι οποίοι, κατά τη Γενική Κλήρωση, κερδίζουν το άρτιο της συμμετοχής, συμμετέχουν στην Ειδική Κλήρωση. Μετά την ανάγνωση των αριθμών, τα σφαιρίδια επαναφέρονται στις κληρωτίδες πριν το σχηματισμό των επόμενων τυχερών αριθμών.

Κατά τον ίδιο τρόπο κλήρωσης προσδιορίζονται όλοι οι Λαχνοί, οι οποίοι κερδίζουν τα Κέρδη της Ειδικής Κλήρωσης. Η Επιτροπή Κληρώσεων καθορίζει τον αριθμό των Λαχνών που θα κληρωθούν και τον τρόπο κατανομής των Κερδών της Ειδικής Κλήρωσης. Εάν εξαχθεί αριθμός που αντιστοιχεί σε Λαχνό που κληρώθηκε ήδη, η κλήρωση επαναλαμβάνεται. Επίσης, εάν σχηματισθεί ο αριθμός 00000 θεωρείται ότι κληρώθηκε ο αριθμός 100.000.

Advertisement

 

 

Advertisements

Δείτε και αυτά:

Advertisement
Επιστοφή επάνω