431 θέσεις εργασίας στον ΔΕΔΔΗΕ

Advertisement

Από σήμερα Τετάρτη 19 Απριλίου έως τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2023 στις 2μμ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για τη νέα προκήρυξη του ΔΕΔΔΗΕ που αφορά στην πλήρωση συνολικά 431 θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παράλληλα επισημαίνεται πως για την προκήρυξη αυτή ζητούνται οι παρακάτω ειδικότητες :

  • Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ (103 θέσεις)
  • Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (154 θέσεις)
  • Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ (174 θέσεις)

Επίσης οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  • Να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες  των κρατών -μελών  της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( ν.2431/ 1996 ) υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ελληνική ιθαγένεια  δεδομένου ότι οι προς  πλήρωση  θέσεις  όλων των ειδικοτήτων  απασχόλησης  αφορούν στην  κάλυψη αναγκών στα Κέντρα  Ελέγχου  Διανομής των  Υπηρεσιακών Μονάδων.

Nα έχουν γεννηθεί:

Advertisement

α. Από το έτος 1983 έως και το έτος 2022 οι  υποψήφιοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ των ειδικοτήτων απασχόλησης:

  • Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι  Μηχανικοί ΠΕ ( για τους κωδικούς θέσεων 101 έως 105)
  • Πτυχιούχοι  Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ( για τους κωδικούς 201 έως 205)

β. Από το έτος 1988 έως και το έτος 2002 οι υποψήφιοι  της κατηγορίας ΔΕ της ειδικότητας απασχόλησης: Ηλεκτρολόγοι  Δικτύων ΔΕ για τους κωδικούς θέσεων 301 έως 305.

3.Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση  των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Advertisement

Οι αιτήσεις 

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν  εφόσον  κατέχουν τα γενικά και ειδικά προσόντα να  υποβάλουν “ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ” και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσόντα ηλεκτρονικά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης,

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ

Advertisements

Δείτε και αυτά:

Advertisement