Πρόωρη σύνταξη στο Δημόσιο: Τα ασφαλιστικά «παράθυρα» για παλαιούς ασφαλισμένους

Advertisement

Κανείς δημόσιος υπάλληλος που γεννήθηκε μετά το 1967 δεν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με πρόωρη πριν το 62ο έτος της ηλικίας.

Μέχρι τα τέλη του 2022 οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούσαν να εξέλθουν με μειωμένη σύνταξη ακόμη στο 58ο ή, ακόμη, και το 55ο έτος της ηλικίας με λιγότερα από 35 (παλαιοί ασφαλισμένοι) ή 40 έτη ασφάλισης.

Στα 40 έτη μπορούν να συνυπολογιστούν και 7 πλασματικά από πτυχίο, στρατό, άδεια ανατροφής τέκνων κ.α., συν τα πλασματικά έτη από τα παιδιά: ένα για το πρώτο παιδί, τρία έτη για δύο τέκνα και έως πέντε έτη για τρία παιδιά. Σε μια τέτοια περίπτωση τριών παιδιών, τα πλασματικά στο δημόσιο αυξάνουν μέχρι τα 12 έτη.

Προσοχή όμως, για την αναγνώριση των πλασματικών από τα τέκνα απαιτείται 15ετής πραγματικός χρόνος υπηρεσίας στο δημόσιο.

Advertisement

Από τις αρχές του έτους (2023), για την έξοδο με 25ετία, και πάντως με λιγότερα από τα προβλεπόμενα έτη, απαιτείται η συμπλήρωση του 62ου έτος της ηλικίας.

Να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις μειωμένης σύνταξης, το πέναλτι πρόωρης εξόδου υπολογίζεται στα 124 ευρώ κάθε μήνα εφ όρου ζωής (μείον 6% για κάθε χρόνο πρόωρης εξόδου και έως 30% στην 5ετία επί της εθνικής σύνταξης των 413 ευρώ).

Με 25ετία πριν το 62ο έτος της ηλικίας μπορούν να συνταξιοδοτηθούν όσοι είχαν τα αναγκαία έτη ασφάλισης την 3ετία 2010-12 και συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία μέχρι τις 31/12/2022.

Advertisement

Γεννηθέντες πριν το 1967

Κατά συνέπεια, με τα ευνοϊκά όρια ηλικίας μπορούν να συνταξιοδοτηθούν:

Οι γεννηθείσες έως τις 31/12/1967 (γυναίκες που είχαν 25ετία το 2010) και είχαν θεμελιώσει το 55ο έτος για «έξοδο» με μειωμένοι από το δημόσιο μέχρι πέρυσι.
Οι γεννηθέντες/είσες πριν το 1967 (άνδρες που γυναίκες πλέον) που είχαν 25ετία (με 4 πλασματικά έτη από στρατό, πτυχίο κ.λπ. και 3 έτη από τέκνα) το 2011 (θεμελίωσαν το 56ο και το συμπλήρωσαν το 2022).
Πριν το 1965 γυναίκες και άνδρες στο δημόσιο οι οποίες/οι είχαν 25ετία (με 5 πλασματικά, συν τα ενήλικα τέκνα) το 2012 και έγιναν 58 το 2022.
Ουσιαστικά πρόκειται για δημοσίους υπαλλήλους που έχουν διοριστεί πολύ μικροί στο δημόσιο, ή είχαν χρόνο ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα, αλλά έχουν τουλάχιστον 12ετία ως υπάλληλοι, προκειμένου να αναγνωρίσουν πλασματικά έτη (15ετία για την αναγνώριση του επιπλέον χρόνου από τα παιδιά).

Όλοι στα 62

Από 1/1/2023 όλοι οι ασφαλισμένοι, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, συνταξιοδοτούνται μετά το 62ο έτος.

Advertisement

Κατά συνέπεια, όλοι/ες οι ασφαλισμένες/οι με 25ετία, που δεν είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος το 2022 (με 25ετία το 2010-γυναίκες), το 56ο έτος με 25ετία το 2011 (γυναίκες-άνδρες) ή το 58ο πέρυσι με 25ετία το 2012 (γυναίκες-άνδρες), θα συνταξιοδοτούνται στο 62ο έτος με μειωμένη.

Πηγή

Advertisements

Δείτε και αυτά:

Advertisement