Σενέκας | Ρωμαίος φιλόσοφος

«Η θρησκεία θεωρείται από το λαό αληθινή, από τους σοφούς ψεύτικη και από τους ηγεμόνες χρήσιμη»

Δείτε και αυτά: