Αλαλούμ με τις «παγωμένες» αδρανείς καταθέσεις

Advertisement

Αν και από το 2015, λόγω των capital controls, έχει παγώσει η διαδικασία απόδοσης των αδρανών καταθέσεων στο Δημόσιο, εντούτοις, καταθέτες – πελάτες τραπεζών οι οποίοι δεν έχουν κινήσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους για περισσότερα από 20 χρόνια, λαμβάνουν το τελευταίο διάστημα ειδοποιήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα, με τις οποίες ειδοποιούνται πως εάν δεν κάνουν κινήσεις τα υπόλοιπα των λογαριασμών θα περιέλθουν στο Δημόσιο.

Για όσους δεν το γνωρίζουν, αδρανής καταθετικός λογαριασμός χαρακτηρίζεται εκείνος στον οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί αποδεδειγμένα καμία πραγματική συναλλαγή από τους δικαιούχους καταθέτες για χρονικό διάστημα 20 ετών.

Βάσει του νομού 4151/2013 (σ.σ. ο οποίος αναθεώρησε ένα απαρχαιωμένο πλαίσιο που ίσχυε από το 1948) κάθε πιστωτικό ίδρυμα, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, οφείλει αμέσως μετά την παρέλευση του χρονικού ορίου της 20ετίας να αποδίδει στο Δημόσιο συγκεντρωτικά μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε έτους τα υπόλοιπα των αδρανών καταθέσεων, πλέον αναλογούντων τόκων, καταθέτοντας στην Τράπεζα της Ελλάδος τα σχετικά ποσά σε ειδικό λογαριασμό και να ενημερώνει ταυτόχρονα την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον νόμο.

Advertisement

Ο νόμος 4151/2013 προβλέπει την υποχρέωση ειδοποίησης του δικαιούχου εν δυνάμει αδρανούς κατάθεσης πριν τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής περισσότερες από μία φορές (εφόσον πρόκειται για ποσό άνω των 100 ευρώ), ενώ ορίζει με σαφήνεια ότι εάν οι ειδοποιήσεις αποδειχθούν άκαρπες το υπόλοιπο αδρανούς καταθετικού λογαριασμού παραγράφεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου μετά την παρέλευση 20ετίας.

Όλα αυτά ίσχυαν έως τον Ιούνιο του 2015.

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» , όπως τροποποιήθηκε το Μάρτιο του 2016, ανεστάλησαν τα άρθρα 7 και 8 του Ν. 4151/2013 που προβλέπουν πως οι τράπεζες πρέπει να αποδίδουν στο Δημόσιο συγκεντρωτικά μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε έτους τα υπόλοιπα των αδρανών καταθέσεων.

Αυτός ο περιορισμός εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και σήμερα παρά την απελευθέρωση των κεφαλαιακών περιορισμών στο εσωτερικό της χώρας και την εξομάλυνση των επιπέδων ρευστότητας των τραπεζών. Αλλά οι τράπεζες παραδόξως εξακολουθούν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Ν. 4151/2013, παρά το ότι αυτές έχουν ανασταλεί μέχρι την πλήρη άρση των capital controls.

Advertisement

Το insider.gr απευθύνθηκε σε τραπεζικά στελέχη που επιβεβαίωσαν πως ο περιορισμός που εισήχθη με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 εξακολουθεί να ισχύει και τα οποία απέδωσαν σε εσωτερικές διαδικασίες το θέμα της αποστολής ειδοποιητηρίων στους κατόχους αδρανών τραπεζικών λογαριασμών.

Σε κάθε περίπτωση η ανάκτηση των αδρανών υπέρ του Δημοσίου καταθέσεων είναι σημαντική για ένα και μόνον λόγο. Σύμφωνα με το νόμο Ν. 4151/2013, η χρήση των κεφαλαίων από αδρανείς καταθέσεις επιτρέπεται αποκλειστικά για σκοπούς στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Τα χρήματα αυτά δεν είναι πολλά, αλλά ούτε και λίγα.

Τα έτη 2014-2015 το Δημόσιο εισέπραξε από τα υπόλοιπα των αδρανών καταθέσεων συνολικά 48 εκατ. ευρώ περίπου. Σύμφωνα δε με τραπεζικές πηγές εάν υπήρχε άρση της απαγόρευσης το Δημόσιο θα μπορούσε σήμερα να διασφαλίσει περίπου 10 εκατ. ευρώ από την πηγή αυτή, τα οποία θα κατευθύνονταν στο σύνολο τους για την στήριξη των ασθενών ομάδων του πληθυσμού.

[πηγή]

Advertisements

Δείτε και αυτά:

Advertisement