Οι μόνες μάσκες που μπορούν να δωθούν δωρεάν…

Οι μόνες μάσκες που μπορούν να δωθούν δωρεάν είναι αυτές που κάποιος θα κάνει δωρεά στο κράτος.

Αν το κράτος προσφέρει μάσκες που έχει αγοράσει ΔΕΝ είναι δωρεάν.

Είναι πληρωμένες από τους φορολογούμενους (10 χρόνια και 3 μνημόνια μετά, ακόμα τα ίδια)

Δείτε και αυτά: