Επίδομα 534 ευρώ: Πότε πληρώνονται οι αναστολές Μαρτίου

Advertisement

Σύντομα θα πληρωθεί το επίδομα των 534 ευρώ για τις αναστολές του Μαρτίου.

Μεταξύ 5 – 9 Απριλίου θα καταβληθεί στους εργαζόμενους δικαιούχους το επίδομα των 534 ευρώ για τις αναστολές του Μαρτίου.

Εν τω μεταξύ, η αποζημίωση ειδικού σκοπού αναμένεται να επεκταθεί για εργαζόμενους ειδικών κατηγοριών που έχουν πληγεί από την πανδημία, σύμφωνα με απόφαση από τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών.

Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται πως τη χορήγηση του επιδόματος των 534 ευρώ για καθέναν από τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, θα μπορούν να το παραλάβουν και οι κάτωθι κατηγορίες εργαζομένων:

Advertisement

Φορτοεκφορτωτές.

Ενεργά μέλη συνεταιρισμών εργαζομένων του ν. 4430/2016 που είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Προπονητές ποδοσφαίρου και μπάσκετ με άδεια άσκησης επαγγέλματος και ενεργά μέλη σωματείων του ερασιτεχνικού αθλητισμού.

Δασεργάτες-ρητινοσυλλέκτες που δεν έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα που προβλέπεται στη νομοθεσία για το 2020.

Advertisement

Λαχειοπώλες, μέλη ασφαλιστικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις για ασφαλιστική ικανότητα.

Επίσης:

Αναβάτες αλόγων ιπποδρόμου.
Απασχολούμενοι που εργάζονται σε περισσότερους από έναν εργοδότη-φυσικό πρόσωπο (συναπασχόληση) που δεν έχουν συστήσει Νομικό Πρόσωπο, δεν αποτελούν κοινωνία και έχουν ημέρες ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ κατά το χρονικό διάστημα 1.1.2020 έως 31.12.2020.
Πωλητές υπαίθριου εμπορίου, (πλην αδειούχων πωλητών λαϊκών αγορών στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου), των οποίων η δραστηριότητα τελούσε σε αναστολή με εντολή δημόσιας αρχής, εφόσον προσκομίσουν τη βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας για το 2020.
Πωλητές του περιοδικού δρόμου «ΣΧΕΔΙΑ».
Απασχολούμενοι στην περιοχή του Αγίου Όρους για λογαριασμό της Ιερής Κοινότητας, Ιερών Μονών και των εξαρτημάτων τους.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως οι παραπάνω εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης εάν:

Δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021.
Δεν έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Δεν λαμβάνουν αποζημίωση ειδικού σκοπού από οποιαδήποτε αιτία.

Advertisements

Δείτε και αυτά:

Advertisement