Ασφαλιστικό: Νωρίτερα έως 7 έτη με… αναδρομικά πλασματικά – 5 παραδείγματα

Advertisement

Η δεύτερη ευκαιρία για όσους δεν γνώριζαν ή δεν μερίμνησαν ώστε να αναγνωρίσουν πλασματικά χρόνια.

Ακόμη και 5 ή 7 χρόνια νωρίτερα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οι ασφαλισμένοι που δεν αναγνώρισαν πλασματικά έτη την δεκαετία 2011-2021 με αποτέλεσμα να απολέσουν την ευχέρεια πρόωρης «εξόδου» με τα παλαιά-πιο ευνοϊκά όρια ηλικίας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ 80000/10264/10-12-2021 του υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων Π.Τσακλόγλου, οι ασφαλισμένοι που εθίγησαν από το γ’ μνημόνιο (ν.4336/2015) και, ακολούθως, τον νόμου Κατρούγαλου (ν.4387/16) μπορούν να αναγνωρίσουν τώρα πλασματικά έτη (παιδιά, στρατό, πτυχίο κ.α.) και να συμπληρώσουν τις (τότε) προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση με τα ευνοϊκά όρια ηλικίας.

Advertisement

Ουσιαστικά η ρύθμιση αφορά σε μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους/ες δεν γνώριζαν ή δεν μερίμνησαν να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο και έχασαν τις παλιές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Μάλιστα με την εν λόγω εγκύκλιο τα πλασματικά χρόνια πάνε και «κουμπώνουν» πίσω στο χρόνο, την κατάλληλη χρονολογία για την θεμελίωση του ευνοϊκότερου ηλικιακού ορίου.

Η ευκαιρία που παρέχει, αναδρομικά μάλιστα, η συγκεκριμένη εγκύκλιο αφορά:

1-Τις μητέρες με ανήλικο και την συμπλήρωση των 5.500 ενσήμων (18,4 έτη) στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ΝΠΙΔ κ.α. που έχουν ασφάλιση ΙΚΑ με καθεστώς δημοσίου), για την συνταξιοδότηση: στο 52ο έτος (5.500 ένσημα το 2011) ή το 55ο (2012) με μειωμένη ή στο 57ο και 60ό αντιστοίχως για πλήρη.

Advertisement

2-Τις εργαζόμενες στις ΔΕΚΟ (Ειδικά Ταμεία) και τους εργαζόμενους (άνδρες και γυναίκες) στο δημόσιο για την συμπλήρωση της 25ετίας το 2011 και την «έξοδο» στο 52ο ή το 2012 για συνταξιοδότηση στο 55ο.

3-Τους γονείς τριών τέκνων (άνδρες και γυναίκες) στο δημόσιο για την συμπλήρωση 20ετίας και την έξοδο στο 52ο έτος (συμπλήρωση χρόνου το 2011) ή 55ου έτους (2012).

4-Τις γυναίκες στα Ειδικά Ταμεία και όλο το προσωπικό στο δημοσιά για την συμπλήρωση 25ετίας το 2011 και την έξοδο με μειωμένοι στο 56ο έτος ή στην συμπληρώσει του ίδιου χρόνου το 2012 και την έξοδο στο 58ο έτος.

Advertisement

5-Την συμπλήρωση της 35ετίας (με 25ετία το 2010) για τους παλαιούς ασφαλισμένους που έβγαιναν είτε χωρίς όριο ηλικίας (πρώτη απασχόληση πριν το 1983) είτε στο 58ο έτος (ασφάλιση μετά 1983). Τα εν λόγω όρια ηλικίας αυξάνονται από τις 19/8/2015 και μετά (γ’ μνημόνιο-ν. 4336/2015) και ορίζονται νέα ηλικιακά όρια με βάση τη χρόνια που θα συμπληρωθεί η 35ετία: Τους τελευταίους μήνες του 2015 (μετά την 18η/8) ίσχυε το 58ο και 6 μήνες, για θεμελίωση το 2016 το 59ο , το 2017 το 59ο και 6, το 2018 το 60ό, το 2019 το 60ό και 6, το 2020 το 61ο, το 2021 το 61ο και 6 και φέτος το 62ο έτος.

Πηγή

Advertisements

Δείτε και αυτά:

Advertisement