Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων – Έρχονται οι «δασοκομάντος»: Προσλήψεις 500 πυροσβεστών για στελέχωση της νέας υπηρεσίας

Advertisement

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) καθώς και η πρόσληψη 500 «δασοκομάντος» που θα στελεχώσουν το νέο ειδικό σώμα με στόχο την παρέμβαση σε δασικές πυρκαγιές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια και ψηφίζεται αύριο, προβλέπεται:

Σύσταση Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε) ως ειδικές, Περιφερειακές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες διαρθρώνονται σε έξι (6) συνολικά υπηρεσίες σε διάφορες πόλεις της χώρας και καθορίζεται αποστολή αυτών (συνδρομή στην εκτέλεση έργων δασοπροστασίας έναντι των πυρκαγιών, υποστήριξη κατάσβεσης, συνδρομή στην αντιμετώπιση φυσικές και καταστροφές).

Advertisement

Όπως καθορίζει η ρύθμιση οι Ειδικές Μονάδες θα έχουν έδρα στην Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Λαμία, Ιωάννινα και Πάτρα.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ρύθμιση:

Για την στελέχωση των Ε.ΜΟ.Δ.Ε., αυξάνονται οι οργανικές Θέσεις κατά κατηγορία, βαθμό και ειδικότητα του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και συνιστάται ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού Καθηκόντων «Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων», καταλαμβάνουν πεντακόσιες (500) νέες, επί οργανικές Θέσεις, εκ των οποίων τετρακόσιες σαράντα (440) ειδικότητας πυροσβεστικού τεχνικού προσωπικού και εξήντα (60) ειδικότητας πυροσβεστικού προσωπικού.

Η πρόσληψη Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων διενεργείται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου επί Θητεία διάρκειας επτά (7) ετών, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) και σύμφωνα με οριζόμενα προσόντα (ηλικία, προϋπηρεσία κ.λπ.).

Advertisement

Οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων δεν προάγονται βαθμολογικά κατά διάρκεια της επταετούς θητείας τους.

Παρέχεται δυνατότητα μονιμοποίησης των προαναφερόμενων Πυροσβεστών μετά τη συμπλήρωση της επταετούς θητείας τους, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, καταλαμβάνοντας μόνιμες οργανικές Θέσεις της κατηγορίας και ειδικότητας για την οποία προσλήφθηκαν και συγκεκριμένα.

Οι μεν ειδικότητας πυροσβεστικού τεχνικού προσωπικού, Θέσεις «Πυρονόμων Αρχιπυροσβεστών Υπαρχιπυροσβεστών Πυροσβεστών», σι δε ειδικότητας πυροσβεστικού επιστημονικού προσωπικού, εισάγονται στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και αποφοιτούν με τον βαθμό του Ανθυποπυραγού Γενικών Καθηκόντων.

Advertisement

Οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων υπάγονται μισθολογικά στην Κατηγορία Δ’ του άρθρου 124 του ν.4472/2017 (για ειδικούς συνοριακούς φύλακες της ΕΛ.ΑΣ.), λαμβάνουν δε και το μηνιαίο επίδομα κινδύνου που καταβάλλεται στο ένστολο Προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ και του Π.Σ (ΕΜΑΚ, ΕΚΑΜ κ.λπ.) ύψους 141,92 ευρώ.

Πηγή

Advertisements

Δείτε και αυτά:

Advertisement