Πότε η ΔΥΠΑ βάζει… κόφτη στις παροχές των ανέργων

Advertisement

Από τον Ιανουάριο ενεργοποιούνται όλα τα νέα εργαλεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ – τέως ΟΑΕΔ) που θεσμοθετήθηκαν με τον σχετικό νόμο, με στόχο να εισάγει την Υπηρεσία σε νέα εποχή.

Οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις υπογράφησαν και πλέον, ανοίγει ο δρόμος για την ενεργοποίηση της δυνατότητας διαγραφής ανέργων από τα μητρώα, την καταβολή παροχών (πλην επιδόματος ανεργίας) με εισοδηματικά κριτήρια και την χορήγηση επιδόματος εργασίας αλλά και εφάπαξ ποσού 300 ευρώ στους μακροχρόνια ανέργους.

Αρχικά, το υφιστάμενο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ εισέρχεται αυτόματα, και χωρίς να απαιτηθεί κάποια ενέργεια από τους άνεργους, σε νέο ψηφιακό περιβάλλον από 1ης Ιανουαρίου 2023. Το Ψηφιακό αυτό Μητρώο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, βιογραφικό σημείωμα και επάγγελμα ή επαγγέλματα που αναζητούνται, πληροφορίες για την ύπαρξη ή μη ατομικού σχεδίου δράσης, καθώς και για τις προτάσεις που έγιναν από τη ΔΥΠΑ για κατάλληλες θέσεις εργασίας, για συμμετοχή σε προγράμματα απασχόλησης και δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Advertisement

Αντίστοιχα, η κάρτα ανεργίας που υφίσταται σήμερα σε έντυπη μορφή καταργείται και αντικαθίσταται από την Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ. Μέχρι το τέλος του έτους η Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ θα είναι διαθέσιμη για ενεργοποίηση στο «πορτοφόλι» (wallet) του gov.gr (όπως η ταυτότητα και η άδεια οδήγησης). Η Κάρτα θα είναι διασυνδεδεμένη με το Ψηφιακό Μητρώο.

Όσο για το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης θα καταρτίζεται από τον εργασιακό σύμβουλο της ΔΥΠΑ, σε συνεργασία με τον αναζητούντα εργασία και θα περιλαμβάνει τα ο επαγγελματικό προφίλ και τους επαγγελματικούς στόχους του άνεργου.

Εισοδηματικά κριτήρια

Για όσους είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών, τα βοηθήματα, παροχές και διευκολύνσεις που έχει θεσπίσει η Πολιτεία θα καταβάλλονται με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια που εφαρμόζονται για την χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης τα οποία είναι:

Advertisement

οικογενειακό εισόδημα έως 16.000 ευρώ για άγαμους, σε κατάσταση χηρείας, εν διαστάσει,
οικογενειακό εισόδημα έως 24.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί
οικογενειακό εισόδημα έως 27.000 € για μονογονείς, συν επιπλέον 3.000€ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.
Η εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο συνεπάγεται αμοιβαίες υποχρεώσεις για την ΔΥΠΑ (επιδόματα, προγράμματα κατάρτισης, εύρεση θέσεων εργασίας κλπ) αλλά και για τον άνεργο, με βασικότερα την ενεργή αναζήτηση εργασίας, την συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης και αποδοχή θέσεων εργασίας που του προτείνονται.

Έτσι, πλέον, η άρνηση τριών κατάλληλων θέσεων εργασίας (που αντιστοιχούν στην επαγγελματική ειδικότητα, τις γνώσεις, τους επαγγελματικούς στόχους και στον τόπο μόνιμης κατοικίας του αναζητούντος εργασία) συνεπάγεται διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο για δύο χρόνια. Η άρνηση συμμετοχής σε δράση κατάρτισης συνεπάγεται διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο για έξι μήνες. Και στις δύο περιπτώσεις, διακόπτονται και οι όποιες άλλες παροχές.

Τέλος, σε ισχύ τίθεται και το «επίδομα εργασίας» ίσο με το 50 % του επιδόματος/βοηθήματος ανεργίας και καταβάλλεται σε όσους βρίσκουν δουλειά εντός του διαστήματος επιδότησης και για όσο διάστημα απομένει μέχρι τη λήξη του. Επίσης, ενεργοποιείται η χορήγηση εφάπαξ χρηματικής παροχής ύψους 300 ευρώ στους μακροχρόνια ανέργους (εγγεγραμμένους για 5+ έτη) που καταρτίζουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης, ενεργοποιώντας έτσι έμπρακτα την αναζήτηση εργασίας.

Πηγή

Advertisements

Δείτε και αυτά:

Advertisement