Πότε πρέπει να μπει το επίδομα αδείας

Advertisement

Πλησιάζει η μέρα που οι εργαζόμενοι θα λάβουν το επίδομα αδείας για το 2022, το οποίο πρόκειται να καταβληθεί μαζί με τον τρέχοντα μισθό.

Σημειώνουμε ότι επίδομα αδείας δικαιούνται οι μισθωτοί οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα, και ο εργαζόμενος υποχρεούται να το καταβάλει σε όλους τους δικαιούχους.

Πότε πρέπει να μπει το επίδομα αδείας

Ο νόμος προβλέπει τόσο οι αποδοχές αδείας όσο και το επίδομα αδείας θα πρέπει να προκαταβάλλονται στον μισθωτό κατά την έναρξη της αδείας του.

Advertisement

Η ημερομηνία που ο κάθε εργαζόμενος θα λάβει την καλοκαιρινή του άδεια ορίζεται έπειτα από συνεννόηση με τον εργοδότη. Από την ημέρα που ο μισθωτός υποβάλει αίτημα για άδεια, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να του τη χορηγήσει (μαζί με το επίδομα αδείας) εντός δύο μηνών.

Οι μισθωτοί που δεν πήραν καλοκαιρινή άδεια από πταίσμα του εργοδότη, δικαιούνται να λάβουν τις αποδοχές της άδειάς τους αυξημένες κατά 100% (διπλασιασμένες δηλαδή), αμέσως μόλις λήξει το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου θα έπρεπε να τις είχε πάρει. Επισημαίνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση δεν διπλασιάζεται και το επίδομα αδείας, παρά μόνο οι αποδοχές αδείας, οι «συνήθεις αποδοχές» δηλαδή, που ο μισθωτός θα λάμβανε εάν εργαζόταν στην επιχείρηση κατά τον αντίστοιχο χρόνο.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει την ετήσια άδεια που δικαιούνται οι εργαζόμενοί του, προτού λήξει το ημερολογιακό έτος στο οποίο αφορά.

Advertisement

Πώς υπολογίζουμε το επίδομα αδείας

Κατά τη διάρκεια της άδειάς του, ο εργαζόμενος δικαιούται τις αποδοχές που θα λάμβανε εάν εργαζόταν κανονικά με πλήρη απασχόληση.

Στις αποδοχές αυτές συμπεριλαμβάνεται ο μισθός του εργαζομένου, καθώς και όλα τα καταβαλλόμενα επιδόματα (σε χρήμα ή σε είδος) και οι προσαυξήσεις.

Παράλληλα, δικαιούται επιπλέον και το επίδομα αδείας, το οποίο ισούται με τις αποδοχές των ημερών άδειας, με ανώτατο όριο το ½ του μισθού, για τους αμειβόμενους με μισθό ή τα 13 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Advertisement

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος έχει προσληφθεί στην εκάστοτε επιχείρηση μετά από τις 01/01 του εκάστοτε έτους, τότε το επίδομα αδείας που θα λάβει κατά την καλοκαιρινή περίοδο θα είναι χαμηλότερο από το ½ του μισθού, ενώ το υπόλοιπο θα καταβληθεί στο τέλος του έτους, οπότε και πραγματοποιείται η ετήσια εκκαθάριση, με τον εργοδότη να καταβάλει στον μισθωτό τις όποιες οφειλές έχουν συγκεντρωθεί εντός της χρονιάς.

Αξίζει να υπογραμμίσουμε, επίσης, ότι το επίδομα αδείας δε μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό. Όπως είπαμε και παραπάνω, για εκείνους που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο, περιορισμός αυτός ανέρχεται στις 13 ημέρες.

Για να υπολογίσετε με ακρίβεια το επίδομα αδείας, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΚΕΠΕΑ, πατώντας εδώ.

Πηγή

Advertisements

Δείτε και αυτά:

Advertisement