ΚΤΕΟ: Ξεκινάνε οι έλεγχοι «γυρισμένων» χιλιομέτρων – Εκδόθηκε η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Μεταφορών

Advertisement

Η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Μεταφορών με τίτλο «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, εκτάκτου, εκούσιου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» που με αριθμό πρωτοκόλλου 29946/321 εκδόθηκε στις 29/5/2019, ρυθμίζει μεταξύ άλλων το θέμα της παραποίησης της ένδειξης του μετρική διανυθέντων χιλιομέτρων με την προσθήκη τεκμαρτού αριθμού χιλιομέτρων ανά κατηγορία οχήματος, ενώ κατατάσσει την εν λόγω έλλειψη στις «σοβαρές».

Μάλιστα, αξίζει να σημειώσουμε πως προβλέπει ότι, οι νέες διατάξεις που προβλέπει, θα τεθούν σε ισχύ από την 26η Σεπτεμβρίου του 2019. Φυσικά, η εν λόγω εγκύκλιος αφορά στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με αριθμό πρωτοκόλλου 19111/192/06-03-2019 (B 1003) και τα όσα αυτή προβλέπει.

Σύμφωνα με αυτή, η παραποίηση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων για τη μείωση ή την ψευδή καταγραφής της απόστασης που έχει διανύσει το όχημα, θα λογίζεται ως Σοβαρή Έλλειψη (ΣΕ).

Advertisement

Παράλληλα, σε κάθε έλεγχο οχήματος σε ΚΤΕΟ, θα ελέγχεται η ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων και στην περίπτωση που αυτός είναι μικρότερος από αριθμό που είχε σημειωθεί σε προγενέστερους ελέγχους, στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) θα σημειώνεται Σοβαρή Έλλειψη.

Παράλληλα, θα ενημερώνεται ο κάτοχος ή ο προσκομίζων το όχημα για την έλλειψη αυτή καθώς και για τις ενέργειες που απαιτούνται για την αποκατάσταση της.

Η διαδικασία της αποκατάστασης της Σ.Ε. που αφορά στα «γυρισμένα» χιλιόμετρα

Το ΚΤΕΟ θα χορηγεί σχετική βεβαίωση που θα υπογράφεται από τον ελεγκτή και από τον Τεχνικό Διευθυντή του, λαμβανομένου υπόψη του ιστορικού των τεχνικών ελέγχων του οχήματος, βάσει των οποίων προκύπτει η έλλειψη.

Advertisement

Η εν λόγω βεβαίωση θα επιδίδεται στον κάτοχο ή προσκομίζοντα το όχημα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τον εξουσιοδοτημένο τεχνίτη οργάνων για τη διόρθωση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.

Στη βεβαίωση θα καταγράφεται η αλληλουχία των τεχνικών ελέγχων καθώς και η ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων σε κάθε έναν εξ αυτών ενώ, η αποκατάσταση της έλλειψης θα πραγματοποιείται με τη διόρθωση της ένδειξης του με την προσθήκη τεκμαρτού αριθμού χιλιομέτρων, που θα υπολογίζονται ανά μήνα ως εξής:

• 500 χλμ. για τις μοτοσικλέτες
• 1.000 χλμ. για τα επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης (ΙΧ) οχήματα
• 3.000 χλμ. για τα φορτηγά και τα λεωφορεία
• 5.000 χλμ. για τα Επιβατικά Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) οχήματα.

Advertisement

Ο δε αριθμός τεκμαρτών χιλιομέτρων θα καλύπτει όλον το μήνα εντός του οποίου
πραγματοποιείται ο τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ.

Η εν λόγω βεβαίωση θα σφραγίζεται και θα υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο τεχνίτη οργάνων που πραγματοποίησε τη διόρθωση και θα επιστρέφεται στον κάτοχο ή προσκομίζοντα το όχημα, προκειμένου να επιδειχθεί στο ΚΤΕΟ κατά τον επανέλεγχο του οχήματος.

Εφόσον πλέον ο επανέλεγχος είναι επιτυχής, στο εκδιδόμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), στον χώρο των παρατηρήσεων, θα αναγράφεται το: «Διόρθωση ένδειξης μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων».

[autotriti]

Advertisements

Δείτε και αυτά:

Advertisement